De siste årene har vi opparbeidet gode relasjoner til våre forbindelser. Etter hvert har vi mange gode referanser i vårt marked som gir oss hyggelige tilbakemeldinger for vel utførte oppdrag.